Home > Gebai Bech-Maacher > Info'en > Activités périscolaires

Umeldung PEP-Aktivitéiten


Eis Schoul bitt als außerschoulesch Aktivitéiten folgendes un:

LASEP
MUSEP
ARTEC

Méi Informatiounen an d'Umeldung fir d'Joer 2021/2021 fannt dir a folgendem Dokument:

PEP_Umeldung_2020-2021.docx