Schoul Doheem
Zentralschoul Remerschen

Agenda


  Kalenner

  Links


  Neiegkeeten

  04.02.2021

  Homeschooling vum 08.02 bis den 13.02.2021

  Déi nächst Woch ass keng Schoul! D’Kanner léieren doheem!
  Fannt weider Informatiounen dozou uewen an eiser Rubrik ‘Schoul doheem’ an op der Internetsäit vum Ministère
  02.02.2021

  Virliesconcours zu Elweng

  Och dëst Joër hun dˋKanner aus dem Cycle 4 beim Virliesconcours matgemat.

  Mir gratuléieren dem Luca Greisch, deen dëst Joer zu Elweng gewonnen huet.

  Mir wënschen him vill Gléck, wann hien géint Kanner aus aneren Schoul untrëtt!

  Mir soen dem Aline Pütz en décke Merci, well dˋAline mat an der Jury war an sech Zäit geholl huet, mat de Kanner ze üben an hinnen Tipps ze ginn.

  DˋBicherthéik vu Schwéidsbeng huet e flotte Präiss gesponsert. Och dofir en décke Merci!
  02.02.2021

  A l l e s F A I R T R A D E

  Haut war d'Gemeng an de Fairtrade-Grupp vun der Gemeng Schengen zu Elweng an der Schoul. An alle Klasse gëtt dThema FAIRTRADE behandelt. Luusst emol eran . . .
  News-Archiv News erstellen