Zentralschoul Remerschen

Agenda


  Kalenner

  Links


  Neiegkeeten

  19.03.2020

  corona virus - video for kids

  Erklärungen zum Corona Virus für Kinder

  Explications sur le virus de corona pour enfants

  Informations about corona virus for kids

  Quelle https://coronavirus.wien.gv.at/site/infos-fuer-eltern/
  Übersetzung von Max Weirig
  19.03.2020

  Molconcours vun der Gemeng: Op wat freeën ech mech am meeschten no der Zäit vum Coronavirus?

  Grousse Molconcours fir déi 3 Schoulen aus der Gemeng
  18.03.2020

  Leif Elteren...... aktuell Situation

  Leif Elteren, an dëser aktueller Situation probéieren mir daat Bëscht méiglechst ze machen fir mat iech an mat ären Kanner an Kontakt ze bléiwen.....
  Bleiwt gesond an bleibt doheem
  Bis geschwënn
  Enseignanten vun der Zentralschoul Remerschen

  Chers parents,
  suite à notre situation actuelle les enseignants de l'école centrale essaie de leur mieux de rester en contact avec vos enfants et vous-même.
  Restez en santé et restez à la maison
  A bientôt
  les enseignants de l'école centrale de Remerschen
  03.03.2020

  Musep Concert

  D'Musep Kanner aus de Schoulen Bech-Maacher, Elweng a Riemeschen hunn e Concert mam Thema "Mir si gutt drop" zu Réimech am Jousefshaus gesong.
  News-Archiv News erstellen