Home > Gebai Elwéng > Home > News-Archiv
09.06.2021

An der Kloterhal

Cycle 3.2
03.06.2021

Coupe scolaire Elweng 2021

Den 3. Juni wor d'Coupe scolaire 2021. No eng Rei Woche Virbereedung, wor et dunn esou wäit fir d'Schüler aus dem Cycle 4 hiert Kënne beim Fueren op der Strooss ënner Beweis ze stellen.
Eng gewëssen Opreegung wor bei deene meechte Kanner ze spieren a sie hunn et all gemeeschtert. Zum Schluss goufen déi dräi Gewënner gekréint. Dëst woren:
1. Lucie Britz
2. Luca Greisch
3. Nils Reinert

12.05.2021

Den C4 bereet sech op dˋ Coupe scolaire vir...

05.05.2021

Um Bauerenhaff

Cycle 3.2
15.04.2021

Ouschter-Rallye zu Elweng

18.03.2021

ARTEC: Upcycling-Concours

Léif Kanner ,
Et huet mech gefreet ze gesinn, dass dir esou fläisseg waart an esou flott Iddien dobäi eraus komm sin. Dir waart richteg kreativ! Et ass dann natiirlech och nët einfach fir ze entscheeden, wien dann elo e Präis gewonnen huet. Ech verroden dat och elo nët hei um Site . Sécher ass, dass ech fir all Iddi immens frou war a gesinn hunn, dass dir motivéiert waart a Spaass drun hat. Bis geschwënn a ganz léif Gréiss - Peggy
08.03.2021

Eis Schoulreegelen

Déi lescht Wochen hu mir an eiser Schoul Reegelen ausgeschafft.
02.02.2021

Virliesconcours zu Elweng

Och dëst Joër hun dˋKanner aus dem Cycle 4 beim Virliesconcours matgemat.

Mir gratuléieren dem Luca Greisch, deen dëst Joer zu Elweng gewonnen huet.

Mir wënschen him vill Gléck, wann hien géint Kanner aus aneren Schoul untrëtt!

Mir soen dem Aline Pütz en décke Merci, well dˋAline mat an der Jury war an sech Zäit geholl huet, mat de Kanner ze üben an hinnen Tipps ze ginn.

DˋBicherthéik vu Schwéidsbeng huet e flotte Präiss gesponsert. Och dofir en décke Merci!
02.02.2021

A l l e s F A I R T R A D E

Haut war d'Gemeng an de Fairtrade-Grupp vun der Gemeng Schengen zu Elweng an der Schoul. An alle Klasse gëtt dThema FAIRTRADE behandelt. Luusst emol eran . . .
02.02.2021

A l l e s F A I R T R A D E

Haut war d'Gemeng an de Fairtrade-Grupp vun der Gemeng Schengen zu Elweng an der Schoul. An alle Klasse gëtt dThema FAIRTRADE behandelt. Luusst emol eran . . .
15.01.2021

WICHTEG: LASEP, ARTEC a MUSEP bis op weideres ofgesot

An der Gemeng Schengen sin an alle Schoulen LASEP, ARTEC a MUSEP bis op weideres ofgesot!
Mir soe Bescheed, wann et rëm lass geet...
08.01.2021

D'Schoul geet erëm un.

De Méindeg, 11.01.2021 dierfen d'Kanner an d'Léierpersonal endlech rëm an d'Schoul. Dëss Woch fannen d'Aktivitäiten an der MLASEP, ARTEC a MUESP awer nach net statt. Dëss Aktivitéiten funktionnéieren rëm ab dem 18.01.2021
first previous last previous